Termicka obrada

NIKOTIRANJE
CEMENTIRANJE
POBOLJSANJE
TERMIČKA OBRADA BRZOREZ. ČELIKA

KALJENJE :
– INDUKCIONO
– PLAMENO
– ALATNIH I KONSTR. ČELIKA

ŽARENJE :
– MEKO
– NORMALIZACIONO
– STABILIZACIONO
– OSTALE VRSTE

TERMIČKI TRETMAN  I  INSTALISANI KAPACITETI
Vrsta termičkog tretmana Max. širina Max. visina Max. dužina Max. masa
b (mm) h (mm) l (mm) m (kg)
Nikotiranje 610 460 910 330
Cementacija čvrsta Ø 700   2500  
plinska 1220 760 1520 1300
Indukciono kaljenje Ø  300   800  
Kaljenje brzoreznih čelika (solna kupka) Ø  250   500  
Plameno kaljenje Ø  100      
Kaljenje (alatni i konstrukc. čelici) bez zaštitne atmosfere 2000 1200 3200 20000
sa zaštitnom atmosferom 1220 760 3200 3500
Poboljšanje bez zaštitne atmosfere 2000 1200 3200 20000
sa zaštitnom atmosferom 1220 760 3200 3500
Sve vrste žarenja bez zaštitne atmosfere 2000 1200 3200 20000
sa zaštitnom atmosferom 1220 760 3200 3500

Napomena

Zastitna atmosfera:
– endo gas
– vakum

 

Copyright ©  BNT-TMiH d.d. Novi Travnik.  
Sva prava pridržana.