Laboratorija


KALIBRACIJA MJERNE OPREME
– ZA DUŽINU
– ZA UGAO
– ZA PRITISAK

ISPITIVANJA MATERIJALA
– MEHANIČKA
– METALOGRAFSKA
– HEMIJSKA
– FIZIKALNO-HEMIJSKA

KALIBRACIJA MJERNE OPREME

Mjerna veličina Mjerni opseg Vrsta mjernog sredstva
Dužina 0,5 – 500 mm – Planparalelne granicne mjerke
– Subitori, mjerni satovi, pasometri
– Mikrometri za vanjsko i unutrasnje mjerenje
– Pomična mjerila, dubinomjeri, visinomjeri
– Čepni i prstenasti (glatki i zavojni) kontrolnici
Ugao 0 – 360° – Uglomjeri, ugaonici, libele, prizme
Pritisak 1-1200 bara – Manometri
ISPITIVANJE MATERIJALA
Mehaničko
metalografska ispitivanja
– Mehanička ispitivanja metala na istezanje, sabijanje i savijanje
– Ispitivanje tvrdoće metala po metodama “Brinel”, “Vikers” i “Rokvel”
– Mehanička ispitivanja metala – ispitivanje udarom metodom “Sarpi”
– Metalografska ispitivanja – mikro i makro probe
– Ispitivanje prokaljivosti čelika – “Jomini” metoda
– Ispitivanje dubine i mikrotvrdoće nikotriranih i cementiranih površina
Hemijska i
hemijsko-fizikalna ispitivanja
– Ispitivanje hemijskog sastava čelika i obojenih metala
– Ispitivanje fizikalno-hemijskih osobina boja i lakova
– Fizikalno-hemijska ispitivanja goriva i maziva
     

 

Copyright ©  BNT-TMiH d.d. Novi Travnik.  
Sva prava pridržana.