Arhiva

06.12.2022.

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – decembar 2022


01.07.2022.

Obavjestenje o sazivanju XXXII. Skupstine


11.05.2022.

OBAVJESTENJE O SAZIVANJU XXXI (vanrede) SKUPSTINE BNT TMIH DD NOVI TRAVNIK


30.04.2022.

O B A V J E S T E NJ E o otkazivanju vanredne skupštine


21.04.2022.
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XXXI (vanredne) SKUPŠTINE BNT TMIH DD NOVI TRAVNIK

01.02.2022.
Obavjestenje o sazivanju vanredne Skupstine dioničara BNT-TMiH

25.10.2021.
Oglas za prijem u radni odnos – Oktobar 2021

29.01.2021.   
Obavjestenje o predlozenom kandidatu za clana NO BNT-TMiH

19.01.2021. 
OBAVJESTENJE O SAZIVANJU XXVIII. (VANREDNE) SKUPSTINE BNT TMIH D.D. NOVI TRAVNIK

Oglas za prijem u radni odnos –  decembar 2020

02.10.2020. 
OBAVJESTENJE O SAZIVANJU XXVII. SKUPSTINE BNT TMIH D.D. NOVI TRAVNIK

10.06.2020.  
Javni oglas za prijem u radni odnos – Juni_2020

28.04.2020. 
Obavjestenje o predlozenom kandidatu za vrsioca duznosti clana NO BNT-TMiH

16.04.2020.
OBAVJESTENJE O SAZIVANJU XXV SKUPSTINE BNT TMIH dd NOVI TRAVNIK

13.03.2020. 
JAVNI POZIV ZA PRUZANJE USLUGA IZGRADNJE TEMELJA U PROFITNOM CENTRU TERMICKA OBRADA

25.02.2020.   
JAVNI POZIV ZA PRUZANJE USLUGA REKONSTRUKCIJE PC TERMICKA OBRADA

21.02.2020.

Na osnovu člana 16. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 19/10), Statuta otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik i Odluke Nadzornog odbora o otkazivanjuXXV. (vanredne) Skupštine dioničara broj: 06-02 / 20 od 21.02.2020. godine, Nadzorni odbor otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E
o otkazivanju XXV. (vanredne) Skupštine dioničara BNT-TMiH d.d. Novi Travnik

Otkazuje se Dvadeset i peta (vanredna) Skupština dioničara BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik čije održavanje je zakazano za 27.02.2020 godine (četvrtak) u Novom Travniku, u poslovnoj zgradi otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornicamašina i hidraulike NoviTravnik (veliki salon), sa početkom u 13,00 sati, za koju je Obavještenje o sazivanju objavljeno dana 12.02.2020. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i na web stranici Društva, radi nepostojanja uslova za održavanje.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

mr. oec. Šaban Rizvić


12.02.2020.  OBAVJESTENJE O SAZIVANJU XXV SKUPSTINE BNT TMIH dd NOVI TRAVNIK

Decembar 2019.  Oglas za prijem u radni odnos Decembar 2019 godine

20.07.2019.  Oglas za prijem u radni odnos Juli 2019

21.06.2019.  JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESOVANJA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA

Juni 2019.   O B A V I J E S T o prijedlozima dioničara za dopunu Dnevnoga reda XXIV. Skupštine dioničara BNT-TMiH d.d. Novi Travnik, zakazane za dan 01.07.2019. godine

24.04.2019.  Oglas za prijem u radni odnos April 2019

21.03.2019.  Oglas za prijem u radni odnos Mart 2019

Copyright ©  BNT-TMiH d.d. Novi Travnik.  
Sva prava pridržana.